بایگانی‌های قوانین ~ وبلاگ بازار الیتکس
۱ خرداد, ۱۴۰۱
خانه مطالب آموزشی بایگانی براساس دسته بندی قوانین

قوانین

قوانین مطالب آموزشی

نسخه 0.0 بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هفت ( الزامات و ضوابط حوزه رمزارز ها )

نام سند: متن کامل الزامات و ضوابط حوزه رمزارز ها
نام تهیه کننده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاونت فناوری های نوین –

اداره نظام های پرداخت

طبقه بندي: عادی

تاریخ تهیه: 17/33/0

نسخه: 0.0

تعداد صفحات: 31

پیوست و ضمایم: ندارد

ادامه مطلب